Kansainväliset organisaatiot vahvistavat sähkömagneettikenttien vaikutuksen ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin

Monen vuoden ajan valmisteltu Euroopan parlamentin direktiivi 26. kesäkuulta 2013 on dokumentti, jonka pyrkimyksenä on vähentää sähkömagneettiset kentän vaikutusta ihmisten terveyteen. Se on ottanut tehtäväkseen terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset liittyen työntekijöiden altistumiseen fysikaalisille lähteille (sähkömagneettikentät).

Kaikkien EU -jäsenmaiden (mukaan lukien Iso-Britannia) edellytetään toteuttavan EU -direktiivin periaatteita 1. heinäkuuta 2016 lähtien.

Euroopan unioni asettaa sähkömagneettiset kentän standardit

Direktiivi asettaa altistusraja-arvot (ELV) sähkömagneettikentille, määrittäen indusoidun sähkökentän voimakkuuden jännitteen ollessa 1Hz – 3kHz, tasolla 1.1 V/m. Näiden standardien koskiessa ihmiskehon sisäistä kenttää, niiden ylittämisellä voi olla vaikutus ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. 

Sähkömagneettisen kentän suorat vaikutukset ihmiskehoon

EU -direktiivi määrittää sähkömagneettien kentän biofyysiset vaikutukset ihmiskehoon. Muutamia mahdollisia direktiivissä listattuja ihmisten reaktioita sähkömagneettinen kentän vaikutuksiin ovat:

  • Huimaus ja päänsäryt
  • pahoinvointi
  • mielenhäiriöt
  • krooninen väsymys
  • unettomuus
  • sydämen rytmihäiriöt
  • lihasten, aivojen ja muiden elinten toimintahäiriöt

Tässä mainitaan vain muutamia mahdollisia sähkömagneettiset kentän vaikutuksia ihmiskehoon.

Direktiivi listaa ainoastaan ihmisten sähkömagneettiselle kentälle altistumisen suorat vaikutukset – Sähkösumun vaikutuksia terveydelle pitkällä aikajaksolla ei ole vielä tarpeeksi tutkittu.

Kaikkien EU -jäsenmaiden (sisältäen Iso-Britannian) edellytetään toteuttavan sähkömagneettinen -kentää koskevan EU -direktiivin periaatteita ennen 1. heinäkuuta 2016.

NoEM tarjoaa kansainvälisiä suosituksia noudattavan suojan.

NoEM on vastaus maailmanlaajuiseen pyrkimykseen vähentää sähkösumupäästöjä. Sähkömagneettinen kenttä -suoja NoEM -maalin muodossa on nyt osa Euroopan turvallisuusstandardeja.

We respect your privacy, that is why we would like to inform you that we have updated our Privacy policy. In order to give you clear information on how we process your personal data. In the following points we specify which of your personal data we are in possession of and how we use it. We have also added information regarding your rights, such as how you can access your data and how to request that it is no longer used.

Here you will find our Privacy policy