Mikä on sähkömagneettinen kenttä

Ihmiskeho on riippuvainen monenlaisista sähköisistä prosesseista. Olemme jatkuvasti näkymättömien kenttien vaikutuksen alaisia, jotka säätelevät kehossamme tapahtuvia biologisia prosesseja.
Maan luonnollinen kenttä vaikuttaa aivojemme sähköisiin impulsseihin, mikä parantaa elinten ja solujen harmonista toimintaa.

Sähkömagneettinen kenttä on luonnossa yleisesti tavattava ilmiö ja ihmiselle elintärkeä. Sen luonnollisia lähteitä ovat kosmos, aurinko, maa ja salamat.

Sähköistämisen kehitys on tietysti kohottanut elintasoamme, mutta siihen liittyy myös ihmisen aiheuttaman sähkömagneettisen kentän lisääntynyt säteily.
Tämä sähkösumuksi kutsuttu keinotekoinen sähkömagneettinen kenttä eroaa luonnollisesta (7.8Hz) ja se luokitellaan saasteeksi.

Kaikki virtalähteeseen kytketyt sähkölaitteet säteilevät sähkömagneettista kenttää vaikka niitä ei käytetä. Kotiin muodostuu sähkösumua myös näkymättömissä olevista asennuksista, kuten seinien, lattioiden ja kattojen sisäisistä johdotuksista.

Johtuen modernista teknologiasta ja sähköistymisen kehityksestä sähkömagneettinen kenttä on tänä päivänä miljoona kertaa voimakkaampi kuin 130 vuotta sitten ympäröiden meitä kaikkialla.

Kuinka sähkömagneettinen kenttä toimii?

Kuinka sähkömagneettinen kenttä toimii?

Ihmiskeho absorboi keinotekoista sähkömagneettista kentää, millä on valtavia negatiivisia vaikutuksia sen luonnolliseen toimintaan.

Sähkön yleinen käyttö johtaa sekä sähkö- että magneettikenttien päällekkäisyyksiin ja voimistumiseen. Sähkömagneettisen kentän päästöjen turvarajat ylittyvät usein, millä vuorostaan on haitallisia vaikutuksia ihmiskehoon – varsinkin sikiölle, vauvoille, lapsille ja teini-ikäisille.

Ihmiskehon terveydelliset toiminnot ovat riippuvaisia aivojen lähettämistä sähköisistä impulsseista. Kaapeleiden ja sähkölaitteiden säteilemä sähkömagneettinen kenttä häiritsee kehon asianmukaista toimintaa.
Jopa heikko sähkömagneettinen kenttä voi häiritä tiettyjen ihmiskehon elinten ja järjestelmien toimintaa.

  • Valaistus – kaikki sähköllä toimivat laitteet tuottavat vaihtovirta- ja magneettikenttiä
  • Sähkökenttä – absorboituu kehon kautta ja sillä on haitallinen vaikutus
  • Magneettikenttä – absorboituu kehon kautta ja sillä on haitallinen vaikutus
  • Sähkön yleinen käyttö johtaa sekä sähkö- että magneettikenttien päällekkäisyyksiin ja voimistumiseen, mistä on usein seurauksena sähkömagneettisen kentän säteilyturvallisuusrajojen ylittyminen. Jopa vähäinen sähkömagneettinen kenttä voi häiritä ihmiskehon toimintaa
  • Aivot – lähettää sähköisiä ihmiskehoa kontrolloivia impulsseja

Sähkömagneettinen kenttä ja terveys

Sähkömagneettinen kenttä ja lapset

Pidät huolta lapsiesi kehityksestä ja yrität antaa heille parhaat mahdolliset olosuhteet oppimiseen, leikkiin ja rentoutumiseen.
Huomaatko että lapsesi myös tarvitsee suojausta keinotekoiselta sähkömagneettiselta kentältä ? Heidän kehitysvaiheessa oleva keho on erittäin herkkä sähkösumulle monesta syystä.

Vesi absorboi sähkömagneettikenttiä. Lapsen keho sisältää paljon enemmän vettä kuin aikuisen, siksi se absorboi huomattavasti enemmän sähkömagneettista kenttä.
Lapset ovat myös herkempiä sähkömagneettiselle kenttälle johtuen heidän hienovaraisesta hermojärjestelmästä, enemmän absorboivasta aivokudoksesta, ohuemmasta kallosta sekä pienemmästä kehon massasta. Sähkömagneettisen kentän lähteitä lapsesi ympärillä ovat esimerkiksi: videopelikonsolit, laturit, jatkojohdot ja jopa yövalot. Kaikilla näillä lähteillä on suora vaikutus lapsesi herkkään kehoon ja ne häiritsevät heidän terveyttään ja kehitystään.

Sähkömagneettinen kenttä ähkömagneettinen kenttä ja hyvinvointi

Herääminen väsyneenä, hermostuneisuus, keskittymisvaikeudet ja useasti esiintyvät päänsäryt ovat huolestuttavan yleisiä tänä päivänä ja niillä voi olla yhteys sähkömagneettisen kentän vaikutuksiin.

Kansainväliset organisaatiot kuten Euroopan unioni ja Maailman terveysjärjestö (WHO) ovat huomanneet sähkömagneettisenta kentästä aiheutuvan ongelman ja sen vaikutuksen ihmisten terveyteen.

26. kesäkuuta 2013 päivätty EU -direktiivi säätelee sähkömagneettista kenttäa koskevia rajoja ihmisten ympäristössä ja pyrkii vähentämään sen säteilyä. Asiakirjassa kiinnitetään huomiota pitkäaikaisen sähkömagneettiselle kentälle altistumisen aiheuttamiin mahdollisiin oireisiin.

EU -direktiivin mukaan sähkömagneettinen kenttä voi vaikuttaa haitallisesti terveyteesi ja hyvinvointiisi aiheuttaen päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, mielialahäiriöitä, kroonista väsymystä, unettomuutta, sydämen rytmihäiriöitä, lihas- ja aivotoimintojen häiriöitä.

Herkistyminen sähkömagneettisen kentän vaikutuksille vaihtelee eri ihmisten ja organismien kesken.
Sähköyliherkkyys on allergiatyyppi, jossa ihminen reagoi kaikkialla olevaan sähkömagneettiseen kentään.
Tänä päivänä meitä ympäröivät monenlaiset sähkösumua säteilevät kojeet ja laitteet. Kehomme yrittävät puolustautua sen haitallisilta vaikutuksilta, jotka heikentävät terveyttämme ja hyvinvointiamme sekä luovat yliherkkyyttä keinotekoisille säteilynlähteille.

Sähkömagneettinen kenttä ei ainoastaan vaikuta hyvinvointiisi vaan sillä voi olla paljon vakavampia seurauksia kehollesi. Julkaisussa ‘Erittäin matalat taajuudet’ Maailman terveysjärjestö luokittelee matalataajuiset sähkömagneettikentät ihmiselle mahdolliseksi syövän aiheuttajiksi.

Sähkömagneettinen kenttä ja uni

Hyvä uni on keskeisessä asemassa terveyden ja hyvinvointimme kannalta. Herätäksesi virkistyneenä ja levänneenä on sinun huolehdittava unen laadusta.

Unentarve riippuu iästä. Aikuinen tarvitsee unta keskimäärin n. 7-8 tuntia, teini-ikäinen 10 tuntia ja muutaman kuukauden ikäinen vauva jopa 16 tuntia päivittäin. Terveellinen regeneroiva uni on erittäin tärkeää kaiken ikäisenä.

DNA-solujen uudistumisprosessit nukkuessamme ovat terveydelle ehdottoman tärkeitä. Niiden tehokkuuden kannalta on ehdottoman tärkeää, ettei niiden toiminta häiriinny minkään ulkoisen tekijän, kuten keinotekoisen sähkömagneettisen kentän toimesta.
Lamput, pistorasiat ja kaapelit sängyn läheisyydessä sekä seinän sisäinen johdotus toimivat sähkömagneettisen kentän  lähteinä estäen terveellistä unensaantia.

EM KENTTÄ vaikuttaa myöskin solutasolla nukkuessamme. Se edesauttaa niin kutsuttua oksidatiivista stressiä, ilmiötä, jossa ravinteet pääsevät soluun, mutta eivät pääse ulos.
Yöllinen solu-uudistumisen puute vaikuttaa kehon toimintoihin päivisin: heräämme väsyneinä, hermostuneina ja emme siksi pysty keskittymään päivän askareisiin. Heikko unenlaatu myös alentaa immuunisuojaa ja voi olla syynä moniin sairauksiin.

Sähkömagneettinen kenttä ja terveys

Sähkömagneettinen kenttäja lapset

Sähkömagneettinen kenttä ja hyvinvointi

Sähkömagneettinen kenttä ja uni

Pidät huolta lapsiesi kehityksestä ja yrität antaa heille parhaat mahdolliset olosuhteet oppimiseen, leikkiin ja rentoutumiseen.
Huomaatko että lapsesi myös tarvitsee suojausta keinotekoiselta sähkömagneettiselta kentältä? Heidän kehitysvaiheessa oleva keho on erittäin herkkä sähkösumulle monesta syystä.

Vesi absorboi sähkömagneettikenttiä. Lapsen keho sisältää paljon enemmän vettä kuin aikuisen, siksi se absorboi huomattavasti enemmän sähkömagneettista kenttä.
Lapset ovat myös herkempiä sähkömagneettiselle kentälle johtuen heidän hienovaraisesta hermojärjestelmästä, enemmän absorboivasta aivokudoksesta, ohuemmasta kallosta sekä pienemmästä kehon massasta.
Sähkömagneettisen kentän lähteitä lapsesi ympärillä ovat esimerkiksi: videopelikonsolit, laturit, jatkojohdot ja jopa yövalot. Kaikilla näillä lähteillä on suora vaikutus lapsesi herkkään kehoon ja ne häiritsevät heidän terveyttään ja kehitystään.

Herääminen väsyneenä, hermostuneisuus, keskittymisvaikeudet ja useasti esiintyvät päänsäryt ovat huolestuttavan yleisiä tänä päivänä ja niillä voi olla yhteys   sähkömagneettisen kentän vaikutuksiin.

Kansainväliset organisaatiot kuten Euroopan unioni ja Maailman terveysjärjestö (WHO) ovat huomanneet   sähkömagneettista kentästä  aiheutuvan ongelman ja sen vaikutuksen ihmisten terveyteen.

26. kesäkuuta 2013 päivätty EU -direktiivi säätelee sähkömagneettista kenttää koskevia rajoja ihmisten ympäristössä ja pyrkii vähentämään sen säteilyä. Asiakirjassa kiinnitetään huomiota pitkäaikaisen sähkömagneettiselle kenttälle altistumisen aiheuttamiin mahdollisiin oireisiin.

EU -direktiivin mukaansähkömagneettinen kenttä voi vaikuttaa haitallisesti terveyteesi ja hyvinvointiisi aiheuttaen päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, mielialahäiriöitä, kroonista väsymystä, unettomuutta, sydämen rytmihäiriöitä, lihas- ja aivotoimintojen häiriöitä.

Herkistyminen sähkömagneettisen kentän vaikutuksille vaihtelee eri ihmisten ja organismien kesken.
Sähköyliherkkyys on allergiatyyppi, jossa ihminen reagoi kaikkialla olevaan sähkömagneettiseen kenttään.
Tänä päivänä meitä ympäröivät monenlaiset sähkösumua säteilevät kojeet ja laitteet. Kehomme yrittävät puolustautua sen haitallisilta vaikutuksilta, jotka heikentävät terveyttämme ja hyvinvointiamme sekä luovat yliherkkyyttä keinotekoisille säteilynlähteille.

Sähkömagneettinen kentän ei ainoastaan vaikuta hyvinvointiisi vaan sillä voi olla paljon vakavampia seurauksia kehollesi. Julkaisussa ‘Erittäin matalat taajuudet’ Maailman terveysjärjestö luokittelee matalataajuiset sähkömagneettikentät ihmiselle mahdolliseksi syövän aiheuttajiksi.

Hyvä uni on keskeisessä asemassa terveyden ja hyvinvointimme kannalta. Herätäksesi virkistyneenä ja levänneenä on sinun huolehdittava unen laadusta.

Unentarve riippuu iästä. Aikuinen tarvitsee unta keskimäärin n. 7-8 tuntia, teini-ikäinen 10 tuntia ja muutaman kuukauden ikäinen vauva jopa 16 tuntia päivittäin. Terveellinen regeneroiva uni on erittäin tärkeää kaiken ikäisenä.

DNA-solujen uudistumisprosessit nukkuessamme ovat terveydelle ehdottoman tärkeitä. Niiden tehokkuuden kannalta on ehdottoman tärkeää, ettei niiden toiminta häiriinny minkään ulkoisen tekijän, kuten keinotekoisen sähkömagneettisen kentän toimesta.
Lamput, pistorasiat ja kaapelit sängyn läheisyydessä sekä seinän sisäinen johdotus toimivat sähkömagneettisen kentän lähteinä estäen terveellistä unensaantia.

EM KENTTÄ vaikuttaa myöskin solutasolla nukkuessamme. Se edesauttaa niin kutsuttua oksidatiivista stressiä, ilmiötä, jossa ravinteet pääsevät soluun, mutta eivät pääse ulos.
Yöllinen solu-uudistumisen puute vaikuttaa kehon toimintoihin päivisin: heräämme väsyneinä, hermostuneina ja emme siksi pysty keskittymään päivän askareisiin. Heikko unenlaatu myös alentaa immuunisuojaa ja voi olla syynä moniin sairauksiin.

Sähkömagneettisen kentän -suoja

Huolimatta olinpaikastasi, oletko kotona, toimistossa vai kadulla, altistut jatkuvasti näkymättömille sähkömagneettikentille, jotka voivat häiritä kehosi toimintaa.

Sähkömagneettinen kenttä ei säteile pelkästään sähköjohdoista ja jakorasioista, vaan se on kaikkialla kotonasi. Seinät, lattiat ja katot ovat täynnä sähköasennuksia ja -johdotuksia, joiden sähkömagneettinen kenttä säteily on jatkuvaa.

Kaikki liitetyt sähkölaitteet, vaikka niitä ei käytettäisi, toimivat sähkömagneettikenttälähteenä.
Tästä johtuen kodin sähkösumusäteilyä voidaan verrata korkeajännitelinjojen läheisyydessä vallitsevan sähkömagneettinen kenttä voimakkuuteen.

NoEM ratkaisee kodin sähkösumuongelman

Kotia on pidetty turvallisuuden symbolina, täyden turvallisuuden ja varmuuden saavuttamiseksi on huomioitava myös näkymättömät vaarat kuten sähkömagneettinen kentän. Erityisesti huoneissa, joissa vietetään paljon aikaa, kuten makuuhuoneet, olohuoneet tai toimistot olisi hyvä olla vapaita sähkösumusta. NoEM -pohjamaali suojaa sinua sähkömagneettiselta kentältä nukkuessasi, syödessäsi, työskennellessäsi ja levätessäsi. Käytettäessä seinämaalina, se toimii kuin näkymätön suoja, joka poistaa jopa 99% ympäröivistä haitallisista matalataajuus-sähkökentistä.

NoEMin tehokkuus on tieteellisesti todistettu. Sähkömagneettisen kentän -mittarilla tehdyt mittaukset näyttävät seinän viereisen sähkömagneettisen kentän pienenemisen 240 V/m:stä jopa 5 V/m:een.

Muita tapoja sähkömagneettinen kenttä säteilyn vähentämiseksi

Modernin NoEM -suojausteknologian lisäksi voit vaikuttaa ympäristösi ‘sähköhygieniaan’ pyrkimällä käyttämään sähkövirtaa järkevästi. Tässä muutamia vinkkejä sähkömagneettisen kentän  terveysvaikutusten pienentämiseksi.

p-stp-1 Irrota aina pistokkeet seinästä, kun laitteet eivät ole käytössä. Näin poistat aina yhden sähkömagneettisen kentän säteilylähteen.
p-stp-2 Tuo kotiisi vihreää – tutkimusten mukaan kodin viherkasvit suodattavat ilmaa poistaen myrkkyjä ja saasteita muun muassa sähkömagneettista kenttää.
p-stp-3 Siirrä sänkysi pois seinien ja pistorasioiden lähettyviltä, seinien sisäiset johdotukset ja asennukset ovat sähkömagneettinen kenttäpäälähteitä, jotka voivat häiritä untasi.
p-stp-4 Säilytä etäisyys. Sähkösumun vaikutus heikentyy etäisyyden myötä siten että mitä kauempana olet laitteista ja kaapelista, sitä parempi.
p-stp-5 Käytä muita ratkaisuja suojautuaksesi sähkömagneettiselta kentältä, suojaavia petialustoja, esiliinoja raskaana oleville, kannettavan tietokoneen alustoja ja muita eri sähkösumulähteiden säteilyltä suojaavia tuotteita.

We respect your privacy, that is why we would like to inform you that we have updated our Privacy policy. In order to give you clear information on how we process your personal data. In the following points we specify which of your personal data we are in possession of and how we use it. We have also added information regarding your rights, such as how you can access your data and how to request that it is no longer used.

Here you will find our Privacy policy