Międzynarodowe organizacje potwierdzają szkodliwy wpływ pól elektromagnetycznych na zdrowie i samopoczucie człowieka

Dokumentem dążącym do ograniczenia oddziaływania pola EM na człowieka jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wszystkie państwa członkowskie UE (w tym Polska) były zobowiązane do wdrożenia zasad Dyrektywy PE do 1 lipca 2016 roku. 

Unia Europejska ustala normy pola EM.

Dyrektywa wyznacza wartości Granicznego Poziomu Oddziaływania (GPO) dla pól elektromagnetycznych, określające natężenie indukowanego pola elektrycznego w przedziale częstotliwości od 1 Hz do 3 kHz, na poziomie 1,1 V/m.

Normy te odnoszą się do pola indukowanego wewnątrz ciała człowieka, a ich przekroczenie może wpływać na jego zdrowie i samopoczucie.

Bezpośrednie skutki oddziaływania elektrosmogu na człowieka

Dokument UE określa biofizyczne skutki oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizm– są to reakcje ciała pojawiające się w wyniku oddziaływania pól elektromagnetycznych. Wśród wymienionych przez Dyrektywę możliwych reakcji człowieka na pole EM znajdują się:

  • zawroty i bóle głowy
  • mdłości, zaburzenia nastroju
  • przewlekłe zmęczenie
  • bezsenność
  • zakłócenia rytmu serca
  • zakłócenia pracy mięśni
  • zakłócenia pracy mózgu i innych narządów

To tylko kilka z wielu prawdopodobnych konsekwencji oddziaływania pola EM na ludzki organizm.

Dyrektywa wymienia jedynie bezpośrednie skutki narażenia człowieka na pole EM –  wciąż brakuje badań na temat długofalowych skutków oddziaływania elektrosmogu na zdrowie. 

NoEM stanowi odpowiedź na współczesne dążenia do ograniczenia emisji elektrosmogu – jako nowoczesna, ekologiczna farba ekranująca pole elektryczne wpisuje się w europejskie standardy bezpieczeństwa.

We respect your privacy, that is why we would like to inform you that we have updated our Privacy policy. In order to give you clear information on how we process your personal data. In the following points we specify which of your personal data we are in possession of and how we use it. We have also added information regarding your rights, such as how you can access your data and how to request that it is no longer used.

Here you will find our Privacy policy