VAD ÄR EM-FÄLT?

Människokroppen är beroende av ett flertal elektriska processer. Vi påverkas konstant av osynliga fält, som reglerar biologiska processer i våra kroppar.
De elektriska impulser som bildas i våra hjärnor påverkas av jordens naturliga fält, som hjälper till att harmonisera organs och cellers funktion.

Elektromagnetiska fält (EM-FÄLT) är ett vanligt förekommande naturligt fenomen och är livsnödvändigt för människan. Naturliga elektromagnetiska fält kommer från rymden, solen, jorden och blixtar.

Elektrifieringen har förstås medfört en högre levnadsstandard, men hänger också ihop med högre nivåer av artificiella EM-FÄLT.
Detta artificiella EM-FÄLT, som kallas elektrosmog, skiljer sig från det naturliga (7,8 Hz) och klassificeras som föroreningar.

EM-FÄLT bildas av all elektrisk utrustning kopplad till strömkällor, även när den inte används. Elektrosmog i hemmet bildas även av osynliga anordningar, till exempel dolda ledningar i väggar, golv och tak.

Den moderna tekniken och den elektriska utvecklingen har gjort EM-FÄLTET över en miljon gånger starkare än för 130 år sedan, och vi omges idag av det på alla håll.

KÄLLOR AV EM FIELDSN

 

 

HUR FUNGERAR EM-FÄLT?

Människokroppen absorberar artificiella EM-FÄLT, vilket har en enorm negativ påverkan på dess naturliga funktioner.

Den ständiga elanvändningen leder till att elektriska och magnetiska fält överlappas och förstärks. EM-FÄLTENS säkra strålningsnivåer överskrids ofta, vilket i sin tur har skadliga effekter på människokroppen – särskilt foster, spädbarn, barn och tonåringar.

Den friska människokroppen är beroende av elektriska impulser från hjärnan för att fungera. Artificiella EM-FÄLT från elsladdar och elektrisk utrustning stör dock kroppens normala funktion.
Även lågintensiva EM-FÄLT kan orsaka störningar på olika organ och system i människokroppen.

  • Lampa – All eldriven utrustning producerar omväxlande elektriska och magnetiska fält
  • Elektriska fält – absorberas av människokroppen med negativ effekt
  • Magnetiska fält – absorberas av människokroppen med negativ effekt
  • Den ständiga elanvändningen leder till att både elektriska och magnetiska fält överlappas och förstärks så att säkra strålningsnivåer för EM-FÄLT ofta överskrids. Även lågintensiva EM-FÄLT kan orsaka störningar på människokroppens funktioner
  • Hjärnan – sänder ut elektriska impulser som styr människokroppen

 

EM-FÄLT OCH HÄLSA

EM-FÄLT OCH BARN

Du bryr dig om dina barn och deras utveckling och vill ge dem bästa möjliga miljö för inlärning, lek och avslappning.
Men visste du att barnen också behöver skyddas från artificiella EM-FÄLT? Deras växande kroppar är extremt känsliga för elektrosmog, av flera olika skäl.

Elektromagnetiska fält absorberas av vatten. Ett barns kropp innehåller mycket mer vatten än en vuxens, och de absorberar därför mycket mer EM-FÄLT.

Barn är också känsligare för EM-FÄLT på grund av ömtåligare nervsystem, mer absorberande hjärnmassa, tunnare kranium och lägre kroppsvikt.
Källor till EM-FÄLT finns överallt runt barnen, till exempel videospelkonsol, batteriladdare, förlängningssladdar och till och med nattlampor. Alla dessa har en direkt påverkan på barnens känsliga kroppar och stör deras normala utveckling.

EM-FÄLT OCH VÄLMåENDE

Trötthet och irritation vid uppvaknandet, koncentrationssvårigheter och återkommande huvudvärk är alla oroväckande vanligt idag, och kan hänga ihop med effekterna av EM-FÄLT.

Internationella organisationer, till exempel EU och WHO, har uppmärksammat problemet med EM-FÄLT och dess effekter på människans hälsa.

The EU Directive den 26 juni 2013 reglerar och begränsar EM-FÄLTET i människans miljö med minskad utstrålning som mål. Dokumentet fäster uppmärksamhet på de symptom som långvarig exponering för EM-FÄLT kan leda till.

EU-direktivet konstaterar att EM-FÄLT kan ha en negativ effekt på hälsan och välbefinnandet genom att orsaka huvudvärk, yrsel, illamående, humörsvängningar, kronisk trötthet, sömnlöshet, hjärtarytmi, och funktionsproblem i musklerna och hjärnan.

Känslighet för EM-FÄLTETS effekter varierar mellan personer och organismer.
Elöverkänslighet är en typ av allergi mot konstanta EM-FÄLT.
Vi omges idag av mängder av prylar och anordningar som samtliga avger elektrosmog. När våra kroppar försöker försvara sig mot dess skadliga effekter leder detta till försämrad hälsa och välbefinnande, liksom överkänslighet mot artificiella strålningskällor.

EM-FÄLT påverkar inte bara välbefinnandet, utan kan även ha långt allvarligare konsekvenser för kroppen. I sin publikation “Extremt låga frekvenser” klassificerade Världshälsoorganisationen WHO lågfrekventa elektromagnetiska fält som potentiellt cancerframkallande hos människor.

EM-FÄLT och sömnen

En god sömn är livsviktig för hälsan och välmåendet. För att kunna vakna utvilad och pigg måste du se till att sömnen är av god kvalitet.

Sömnbehovet varierar med ålder. Vuxna behöver i snitt omkring 7-8 timmar, tonåringar 10 timmar, medan spädbarn på några månader behöver upp till 16 timmar varje dag. Hälsosam och utvilande sömn är dock viktig under alla livets faser.

Särskilt viktigt för hälsan är de DNA-regenereringar som pågår i cellerna medan vi sover. För att dessa processer ska fungera effektivt får de inte de inte störas av externa faktorer såsom artificiella EM-FÄLT.
Lampor, vägguttag och sladdar i närheten av sängen, liksom ledningar i väggen är samtliga källor till EM-FÄLT och hindrar därmed en hälsosam sömn.

EM-FÄLT påverkar även kroppen på cellnivå medan vi sover. Detta bidrar till så kallad oxidativ stress, vilket är ett fenomen där näringsämnen tränger in i cellen men inte kommer ut igen.

Bristande cellregenerering på nätterna påverkar kroppens förmåga att fungera om dagen: vi vaknar då trötta, irriterade och oförmögna att koncentrera på dagliga uppgifter. Dålig sömnkvalitet sänker även motståndskraften och kan orsaka många olika besvär.

EM-FÄLT OCH HÄLSA

EM-FÄLT OCH HÄLSA

EM-FÄLT OCH VÄLMåENDE

EM-FÄLT och sömnen

Du bryr dig om dina barn och deras utveckling och vill ge dem bästa möjliga miljö för inlärning, lek och avslappning.
Men visste du att barnen också behöver skyddas från artificiella EM-FÄLT? Deras växande kroppar är extremt känsliga för elektrosmog, av flera olika skäl.

Elektromagnetiska fält absorberas av vatten. Ett barns kropp innehåller mycket mer vatten än en vuxens, och de absorberar därför mycket mer EM-FÄLT.

Barn är också känsligare för EM-FÄLT på grund av ömtåligare nervsystem, mer absorberande hjärnmassa, tunnare kranium och lägre kroppsvikt.
Källor till EM-FÄLT finns överallt runt barnen, till exempel videospelkonsol, batteriladdare, förlängningssladdar och till och med nattlampor. Alla dessa har en direkt påverkan på barnens känsliga kroppar och stör deras normala utveckling.

Trötthet och irritation vid uppvaknandet, koncentrationssvårigheter och återkommande huvudvärk är alla oroväckande vanligt idag, och kan hänga ihop med effekterna av EM-FÄLT.

Internationella organisationer, till exempel EU och WHO, har uppmärksammat problemet med EM-FÄLT och dess effekter på människans hälsa.

The EU Directive den 26 juni 2013 reglerar och begränsar EM-FÄLTET i människans miljö med minskad utstrålning som mål. Dokumentet fäster uppmärksamhet på de symptom som långvarig exponering för EM-FÄLT kan leda till.

EU-direktivet konstaterar att EM-FÄLT kan ha en negativ effekt på hälsan och välbefinnandet genom att orsaka huvudvärk, yrsel, illamående, humörsvängningar, kronisk trötthet, sömnlöshet, hjärtarytmi, och funktionsproblem i musklerna och hjärnan.

Känslighet för EM-FÄLTETS effekter varierar mellan personer och organismer.
Elöverkänslighet är en typ av allergi mot konstanta EM-FÄLT.
Vi omges idag av mängder av prylar och anordningar som samtliga avger elektrosmog. När våra kroppar försöker försvara sig mot dess skadliga effekter leder detta till försämrad hälsa och välbefinnande, liksom överkänslighet mot artificiella strålningskällor.

EM-FÄLT påverkar inte bara välbefinnandet, utan kan även ha långt allvarligare konsekvenser för kroppen. I sin publikation “Extremt låga frekvenser” klassificerade Världshälsoorganisationen WHO lågfrekventa elektromagnetiska fält som potentiellt cancerframkallande hos människor.

En god sömn är livsviktig för hälsan och välmåendet. För att kunna vakna utvilad och pigg måste du se till att sömnen är av god kvalitet.

Sömnbehovet varierar med ålder. Vuxna behöver i snitt omkring 7-8 timmar, tonåringar 10 timmar, medan spädbarn på några månader behöver upp till 16 timmar varje dag. Hälsosam och utvilande sömn är dock viktig under alla livets faser.

Särskilt viktigt för hälsan är de DNA-regenereringar som pågår i cellerna medan vi sover. För att dessa processer ska fungera effektivt får de inte de inte störas av externa faktorer såsom artificiella EM-FÄLT.
Lampor, vägguttag och sladdar i närheten av sängen, liksom ledningar i väggen är samtliga källor till EM-FÄLT och hindrar därmed en hälsosam sömn.

EM-FÄLT påverkar även kroppen på cellnivå medan vi sover. Detta bidrar till så kallad oxidativ stress, vilket är ett fenomen där näringsämnen tränger in i cellen men inte kommer ut igen.

Bristande cellregenerering på nätterna påverkar kroppens förmåga att fungera om dagen: vi vaknar då trötta, irriterade och oförmögna att koncentrera på dagliga uppgifter. Dålig sömnkvalitet sänker även motståndskraften och kan orsaka många olika besvär.

EM-FÄLT-SKYDD

Oavsett var du är, hemma, på jobbet eller på gatan, utsätts du hela tiden för osynliga elektromagnetiska fält som kan påverka kroppens normala funktioner.

EM-FÄLT avges inte enbart av kraftledningar, elskåp och transformatorer, utan finns även hemma hos dig. Väggarna, golven och taken är fulla av elektriska anordningar och ledningar som hela tiden avger EM-FÄLT.

Alla nätverksanslutna elektriska anordningar avger elektromagnetiska fält, även när de inte används.
Strålningen från elektrosmog i hemmet kan därför jämföras i intensitet med EM-FÄLTET kring högspänningsledningar.

NoEM löser problemet med elektrosmog i hemmet

Hemmet anses symbolisera säkerhet, men för att detta ska vara helt sant måste även osynliga hot, till exempel EM-HOT, också tas på allvar. Särskilt de rum där du tillbringar en stor del av din tid, till exempel sovrum, vardagsrum eller arbetsrum, bör vara fria från elektrosmog. Vår grundfärg NoEm skyddar dig från EM-FÄLT medan du sover, äter, arbetar och vilar. Färgen appliceras på väggarna och fungerar därefter som en osynlig sköld som eliminerar upp till 99% av alla skadliga lågfrekventa elektriska fält omkring dig.

Effektiviteten hos NoEM har vetenskapligt bevisats. Mätningar med EM-FÄLT-mätare visar hur EM-FÄLTET bredvid väggen reducerats från 240 V/m till 5 V/m

Andra sätt att minska utstrålning från EM-FÄLT

Förutom NoEM:s moderna blockeringsteknik kan du också jobba på “elektrohygienen” genom att använda elektricitet smartare. Nedan följer några tips på hur du kan minska EM-FÄLTETS påverkan på din hälsa.

p-stp-1 Dra alltid ut elsladdarna på apparater som inte används. Detta eliminerar en källa till EM-FÄLT.
p-stp-2 Placera ut växter i hemmet. Forskningen visar att växter hemma filtrerar luften och därmed avlägsnar giftiga ämnen och föroreningar, däribland EM-FÄLT.
p-stp-3 Flytta sängen bort från väggar och eluttag. Elektriska ledningar och anordningar innanför väggarna är en av de viktigaste källorna till EM-FÄLT, och kan lätt störa sömnen.
p-stp-4 Tänk på avstånden: effekten från elektrosmog avtar med avståndet, och ju längre du är från apparater och kablar, desto bättre.
p-stp-4 Blockera EM-FÄLT med hjälp av andra lösningar: EM-FÄLT-madrasser, förkläden för gravida kvinnor, laptop-underlägg och andra produkter som tar upp elektrosmog från olika källor.

We respect your privacy, that is why we would like to inform you that we have updated our Privacy policy. In order to give you clear information on how we process your personal data. In the following points we specify which of your personal data we are in possession of and how we use it. We have also added information regarding your rights, such as how you can access your data and how to request that it is no longer used.

Here you will find our Privacy policy