Effekten av elektromagnetiska fält på människans hälsa och välbefinnande bekräftas av internationella organisationer

Europaparlamentets direktiv den 26 juni 2013 tog flera år att ta fram och syftar till att reducera effekten av EM-FÄLT på människans hälsa. Den behandlar lägstanivåer för hälsa och säkerhet där personal utsätts för risker från fysiska faktorer (elektromagnetiska fält).

Samtliga EU-stater (inklusive Storbritannien) ålades att implementera EU-direktivets principer före den 1 juli 2016.

EU sätter standarden för EM-FÄLT

I direktivet bestäms exponeringsgränsvärden för elektromagnetiska fält, där intensiteten på inducerade elektriska fält i frekvensområdet 1 Hz till 3 kHz sätts på nivån 1,1 V/m.

Denna standard sätts i förhållande till fältet som uppstår i människokroppen, och om de överskrids kan människans hälsa och välbefinnande påverkas..

EM-FÄLTETS direkta effekter på människokroppen

I EU-direktivet definieras de elektromagnetiska fältens biofysiska effekter på människokroppen. Möjliga mänskliga reaktioner på EM-FÄLT i direktivet inkluderar:

  • yrsel och huvudvärk
  • illamående
  • humörsvängningar
  • kronisk trötthet
  • sömnlöshet
  • arrytmi
  • problem med muskler, hjärna och övriga organ

Dessa är endast ett fåtal av de konsekvenser som EM-FÄLT kan ha på människokroppen.

Direktivet innehåller endast direkta effekter på mänsklig exponering för EM-FÄLT. Det finns dock än så länge inga tillräckliga studier på elektrosmogens långsiktiga hälsoeffekter.

Samtliga EU-stater (inklusive Storbritannien) ålades att implementera principerna i EU-direktivet om EM-FÄLT före den 1 juli 2016.

NoEM ger skydd som uppfyller internationella rekommendationer.

NoEM är ett svar på en global önskan att minska utstrålningen från elektrosmog. EM-FÄLT-skydd i form av vår NoEM-färg ingår nu i europeiska säkerhetsstandarder.

We respect your privacy, that is why we would like to inform you that we have updated our Privacy policy. In order to give you clear information on how we process your personal data. In the following points we specify which of your personal data we are in possession of and how we use it. We have also added information regarding your rights, such as how you can access your data and how to request that it is no longer used.

Here you will find our Privacy policy